Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

21 Aralık 2017 tarihinde kurulan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İMÜ TÖMER)  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanarak yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretimi faaliyetlerine odaklanmış bir merkezdir.