Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

İMÜ TÖMER;

  • Türkiye Türkçesini bir dünya dili olarak yabancılara, Türksoylulara ve yurt dışında yaşayan Türklerin çocuklarına öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmayı amaçlar.
  • Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek uluslararası öğrencilere Türkçe öğretir.
  • Türkçe öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yapar ve bunların sonucuna göre öğretim programları düzenler ve dil sertifikası verir.
  • Yurt içinde veya yurt dışında resmi ya da özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için sertifika/kur sınavları düzenler.
  • Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil ve edebiyat ilişkilerini araştırır ve bu alanda bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunur.
  • Türkçe öğretimi alanında yöntem ve teknikler geliştirir, düzenlediği kurslarda bunları uygular.
  • Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere ders araç ve gereçleri hazırlar ve geliştirir.
  • Yabancılara Türkçe öğretimi alanında öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlar ve bu amaç doğrultusunda yüz yüze veya uzaktan eğitim yoluyla kurs, sertifika programları ve seminerler düzenler.