Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

İMÜ TÖMER;

  • Türkiye Türkçesini öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmayı amaçlar.
  • Resmi ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için sınavlar düzenler. 
  • Türk kültürü ve Türk dili alanında bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunur. 
  • Türkçe öğretimi alanında yöntem ve teknikler geliştirir, ders araç ve gereçleri hazırlar.
  • Yabancılara Türkçe öğretimi alanında öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için yüz yüze veya uzaktan eğitim yoluyla kurs, sertifika programları ve seminerler düzenler.