Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

About the Registrations to Turkish Courses / A1 ve B1 Türkçe Kurs kayıtları Hakkında

07.10.2020

İMÜ TÖMER Yabancılara Türkçe Öğretimi A1 Kursu kayıtlarında öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşılmış ve kontenjanlarımız dolduğu için kayıtlar bugün itibariyle sanlandırılmıştır.  B1 Kursu kayıtları 12 Ekim Pazartesi gününe kadar sürmektedir. 

İlgililere teşekkür eder, derslerde  tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

During the IMU TÖMER Turkish Language Teaching for Foreigners A1 Course registrations, the students were very interested. So we stopped the registrations because the quota of A1 is full. The level of B1 course registrations continues until Monday, October 12th.

We thank the relevant people and wish all our students success in the lessons.