Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

İMÜ TÖMER YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2021-2 (Uzaktan Eğitim)

26.05.2021


İMÜ TÖMER YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2021  (Uzaktan Eğitim)

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İMÜ TÖMER) tarafından düzenlenen sertifika programında dersler, Türkçe öğretimi alanında uzmanlaşmış akademisyenler tarafından çevirimiçi/online olarak verilecektir. Sertifika programı boyunca derslere katılım, uygulama dersleri ve program sonunda yapılacak sınav esas alınarak katılımcılara Uluslararası geçerliliği olan Yabancılara Türkçe Öğretimi Başarı Sertifikası verilecektir.


Programa Katılım Şartları:

Üniversitelerin ilgili fakültelerindeki Dil ve Edebiyat Bölümleri (Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı/Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri, Dilbilim, Yabancı Dil Eğitimi, Yabancı Dil ve Edebiyatı  (İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Doğu Dilleri ve Edebiyatı vb.), Mütercim Tercümanlık (İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça, Farsça vb.) ile Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği bölümlerinin son sınıf (üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçecek olanlar dahil) öğrencisi, mezunu, lisansüstü ya da doktora öğrencisi olmak.


Programın Katkıları:

  1. Dil öğretimi alanında yetkinlik kazanmak,
  2. Program süresince hem teorik hem uygulamalı olarak alanla ilgili modern teknik ve yöntemleri öğrenmek
  3. Türkçe öğretimi devam eden sınıflarda, öğrenilen teorik bilgiyi uygulama imkânı bulmak
  4. Yurt içi ve yurt dışındaki kurumlarda yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki bilgi ve deneyimlerinizi belgeleyebilmek,
  5. Farklı kültür ve coğrafyalardan gelen öğrencilerle etkileşimde bulunmaktır.

Program Bilgileri ve İçeriği:

Sertifika programında dersler 16 Haziran – 3 Temmuz 2021 tarihleri arasında çevirimiçi/online olarak yapılacaktır.

Sertifika programımız 120 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimden oluşmaktadır. Katılımcılar eğitim sürecince teorik derslerle beraber yabancılara Türkçe dersi yapılan sınıflarda dersleri gözlemleyeceklerdir. (45 saat teori,  uygulama 20, izleme 25, materyal tasarım 30).

*Teorik ve uygulama derslerinin tamamı uzaktan eğitim yoluyla verilecek olup sertifika sınavı da online olarak gerçekleştirilecektir.


DERS ADLARI

Yabancı Dil Öğretiminde Kurumsal Tecrübeler

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Tarihsel Gelişimi

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Temel Kavramlar

Yabancı Dil Öğretiminde Yaklaşım, Yöntem Ve Teknikler

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dört Dil Becerisi: Dinleme

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dört Dil Becerisi: Konuşması

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dört Dil Becerisi: Okuma

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dört Dil Becerisi: Yazma

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dil Bilgisi

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Sözcük Öğretimi

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Materyal Tasarımı

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültür Kavramı

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Çok Kültürlü Sınıfların Yönetimi

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Diller İçin Avrupa Ortak Çerçeve Metni- Planlama ADP- CEFR

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Ölçme, Değerlendirme ve Sınavlar

Kurumların Yurt Dışında Türkçe Öğretimi Faaliyetleri

Uygulama

Materyal Tasarım

İzleme


Ders Saatleri

Dersler; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri 18.00 - 20.30 saatleri arasında yapılacaktır. Uygulama dersleri için (gözlem ve ders anlatımı) sabah (09.30-13.10) veya öğleden sonra (13.30-17-40) seçenekleri mevcuttur.


Program Ücreti ve Ödeme Bilgileri:

Eğitim ücreti tüm katılımcılar için 1000 TL (KDV dâhil)'dir. Kontenjan sınırlı olup kontenjanın dolması halinde kayıtlar kapatılacaktır.

  1. Unvan: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
  2. Banka: T.C. ZİRAAT BANKASI
  3. Şubesi: ÇEMENZAR ŞUBESİ
  4. IBAN:  TR72 0001 0009 0063 6306 7950 53

*Açıklama kısmına mutlaka “TÖMER 2021 SERTİFİKA” ve Ad-Soyad yazılmalıdır.

*İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İMÜ TÖMER) programda değişiklik yapma hakkına sahiptir.


Başvuru, Kabul, Kayıt Tarihleri:

Başvuru ve Kayıt Tarihleri:  27 Mayıs 2021– 15 Haziran 2021

Derslerin Başlaması: 16 Haziran 2021 saat 18.00

Teori Sınavı: 3 Temmuz 2021 saat 18.00


Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1. Sertifika Başvuru Formu

2. Mezunlar için diploma fotokopisi, öğrenciler için öğrenci belgesi

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi

4. 2 adet fotoğraf

5. Ödeme dekontu

Başvuru ve kayıt için belirtilen belgelerin taranarak İMÜ TÖMER’e (tomer@medeniyet.edu.tr)  e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.


Örnek Sertifika

İletişim:

E-Mail: tomer@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0216 280 2335 / 0216 280 2336

İnternet Sayfası: https://tomer.medeniyet.edu.tr/tr    


Adres:

İMÜ TÖMER

Göztepe Kuzey Kampüs

F Blok, Giriş Kat, Oda No: 15

Üsküdar/ İstanbul