Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

İMÜ TÖMER Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı 2022-1 (Uzaktan Öğretim)

20.01.2022

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (İMÜ TÖMER)

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2022-1

UZAKTAN ÖĞRETİM

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İMÜ TÖMER) tarafından 24 Ocak – 18 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenecek sertifika programında dersler, Türkçe öğretimi alanında uzmanlaşmış akademisyenler tarafından çevirimiçi (online) olarak verilecek ve program sonunda başarılı olan katılımcılara uluslararası geçerliliği olan Yabancılara Türkçe Öğretimi Başarı Sertifikası takdim edilecektir.

Programa Katılım Şartları:

Üniversitelerin ilgili fakültelerindeki Dil ve Edebiyat Bölümleri (Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı/Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri, Dilbilim, Yabancı Dil Eğitimi, Yabancı Dil ve Edebiyatı  (İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Doğu Dilleri ve Edebiyatı vb.), Mütercim Tercümanlık (İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça, Farsça vb.) ile Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği bölümlerinin son sınıf öğrencisi, mezunu, lisansüstü ya da doktora öğrencisi olmak.

Programın Katkıları:

  1. Dil öğretimi alanında yetkinlik kazanmak,
  2. Program süresince hem teorik hem uygulamalı olarak alanla ilgili modern teknik ve yöntemleri öğrenmek
  3. Türkçe öğretimi devam eden sınıflarda, öğrenilen teorik bilgiyi uygulama imkânı bulmak
  4. Yurt içi ve yurt dışındaki kurumlarda yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki bilgi ve deneyimlerinizi belgeleyebilmek,
  5. Farklı kültür ve coğrafyalardan gelen öğrencilerle etkileşimde bulunmaktır.

Program Bilgileri ve İçeriği:

Sertifika programında teorik dersler 24 Ocak – 10 Şubat 2022 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.

Sertifika programı 120 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimden oluşmaktadır (45 saat teori,  20 saat uygulama, 25 saat izleme, 30 saat materyal tasarım). Katılımcılar eğitim sürecince teorik derslerle beraber yabancılara Türkçe dersi yapılan sınıflarda dersleri gözlemleyeceklerdir.

*Teorik derslerin tamamı uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecektir. İzleme ve uygulama dersleri ise İstanbul’daki katılımcılar için İstanbul Medeniyet Üniversitesi TÖMER Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda yüze yüze gerçekleştirilecek olup, diğer katılımcılar için kendi adreslerine en yakın kurs merkezlerinde yüz yüze yapılması planlanmıştır. Konu ile ilgili detaylı bilgiler daha sonra e-posta yoluyla paylaşılacaktır. Program sonundaki sertifika sınavı ise çevirimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

*Sertifikada başarılı olabilmek için teorik derslerin en az %70’ine (30 teorik ders saati) katılım zorunlu olup, katılımcılar ayrıca uygulama, izleme ve materyal tasarım faaliyetlerinden de sorumludur.

Ders Adları

Yabancı Dil Öğretiminde Kurumsal Tecrübeler

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Tarihsel Gelişim

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Temel Kavramlar

Yabancı Dil Öğretiminde Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dört Dil Becerisi: Dinleme

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dört Dil Becerisi: Konuşması

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dört Dil Becerisi: Okuma

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dört Dil Becerisi: Yazma

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dil Bilgisi

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Sözcük Öğretimi

21. Yüzyılda Dil Öğretiminde Dört Temel Beceriden Üç İletişim Becerisine

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Materyal Tasarımı

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültür Kavramı

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Çok Kültürlü Sınıfların Yönetimi

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Diller için Avrupa Ortak Çerçeve Metni- Planlama ADP- CEFR

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Ölçme, Değerlendirme ve Sınavlar

Kurumların Yurt Dışında Türkçe Öğretimi Faaliyetleri

Uygulama

Materyal Tasarım

İzleme

Ders Saatleri

Dersler; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 18.00 - 20.30 saatleri arasında yapılacaktır. Uygulama dersleri için (gözlem ve ders anlatımı) sabah (09.00-13.00) veya öğleden sonra (13.10-17.10) seçenekleri mevcuttur.

Program Ücreti ve Ödeme Bilgileri:

Eğitim ücreti tüm katılımcılar için 1000 TL (KDV dâhil)'dir. Kontenjan sınırlı olup kontenjanın dolması halinde duyuru yapılacak ve başvurular kapatılacaktır.

  1. Ünvan:    İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi
  2. Banka:      T.C. ZİRAAT BANKASI
  3. Şubesi:      ÇEMENZAR ŞUBESİ
  4. IBAN:         TR72 0001 0009 0063 6306 7950 53

*Açıklama kısmına mutlaka “TÖMER 2022 SERTİFİKA 1” ve Ad-Soyad yazılmalıdır.

**İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İMÜ TÖMER) programda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Başvuru, Kabul, Kayıt Tarihleri:

Başvuru ve Kayıt Tarihleri:  08 Aralık 2021– 25 Ocak 2022

Derslerin Başlaması: 24 Ocak 2022 saat 18.00

Teori Sınavı: 18 Şubat 2022 Cuma saat 18.00

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1. Sertifika Başvuru Formu

2. Mezunlar için diploma fotokopisi / öğrenciler için öğrenci belgesi

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi

4. Vesikalık fotoğraf 1 adet

5. Ödeme dekontu (1.000 TL)

Başvuru için belirtilen belgelerinin taranarak İMÜ TÖMER’e (tomer@medeniyet.edu.tr)  e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Örnek Sertifika:

İletişim:

E-Mail: tomer@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0216 280 2335 / 0216 280 2336

İnternet Sayfası: https://tomer.medeniyet.edu.tr/tr    

Adres:

İMÜ TÖMER

Göztepe Kuzey Kampüs

F Blok, Giriş Kat, Oda No: 15

Üsküdar/ İstanbul