Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

İMÜYÖSS için Türkçe Yeterlik Sınavı

25.07.2019

İMÜYÖSS İÇİN TÜRKÇE YETERLİK SINAVI

YÖS ile üniversitemizdeki bölümlere yerleşme hakkı kazanan öğrenciler için yapılacak olan Türkçe Yeterlik sınavı 30 Temmuz 2019 Salı günü saat 10.00’da Güney Kampüs 1. Kat C-115 numaralı sınıfta yapılacaktır.

TURKISH PROFICIENCY EXAM FOR YÖS STUDENTS

The Turkish Proficiency Exam, which will be held for the students who have the right to settle in the departments of our university with YÖS exam, will be held on Tuesday, July 30, 2019 at 10.00 at South Campus 1st Floor C-115.