Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

The Schedule of IMÜ TÖMER Turkish Proficiency Exams for the Summer / Yaz Dönemi TYS Takvimi

07.07.2021

 Scroll Down For English

İMÜ TÖMER'de 6 Temmuz, 13 Temmuz, 3 Ağustos, 17 Ağustos ve 31 Ağustos tarihlerinde Türkçe Yeterlilik Sınavları yapılacaktır. Saat 10.30'da başlayacak olan sınavlar için adayların en geç 10.15'te C-115'te bulunmaları rica olunur  (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Kampüs-Kadıköy tarafı).

İMÜ TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI'na başvurmak için;


Date of the Exam Time
13.07.2021 10:30
3.8.2021 10:30
17.8.2021 10:30
31.8.2021 10:30

 

At İMÜ TÖMER, there will be Turkish Proficiency Exams on July 13, August 3, August 17 and August 31. They will start at 10.30 AM. Candidates must be ready at C-115 (on South Campus) most lately at 10.15 AM. 

Steps to take IMÜ TOMER Turkish Proficiency Exam

Documents required for the exam:

1. Photocopy of your passport,

2. Bank receipt (350 TL)

Account info:

Title: Istanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Bank: T.C. ZIRAAT BANK

Branch: ÇEMENZAR BRANCH

IBAN: TR72 0001 0009 0063 6306 7950 53

!!!: In the description section you must write: “IMU TÖMER TYS, Your Name-Surname and Passport Number”

**Those who fail from the exam cannot claim any refunds.

***Those who cannot take the exam they may attend the next exam. However, they cannot claim a refund.

****In the Proficiency exams, there must be at least 5 participants. İMÜ TÖMER reserves the right to postpone or change the exam date.

Number of the Exam Date of the Exam Time
1 06.07.2021 10:30
2 13.07.2021 10:30
3 3.8.2021 10:30
4 17.8.2021 10:30
5 31.8.2021 10:30