Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

The Turkish Proficiency Exam on 28 October, 2020 / 28 Ekim 2020 Türkçe Yeterlilik Sınavı

21.10.2020

 Scroll Down For English

İMÜ TÖMER'de 28 Ekim 2020 tarihinde Türkçe Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. Saat 10.30'da başlayacak olan sınav için adayların en geç 10.15'te C-203'te bulunmaları rica olunur  (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Kampüs-Kadıköy tarafında).

İMÜ TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI'na başvurmak için;


At İMÜ TÖMER, there will be Turkish Proficiency Exam on  October 28, 2020. It will start at 10.30 AM. Candidates must be ready at C-203 (on South Campus) most lately at 10.15 AM. 

Steps to take IMÜ TOMER Turkish Proficiency Exam

Documents required for the exam:

1. Photocopy of your passport,

2. Bank receipt (350 TL)

Account info:

Title: Istanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Bank: T.C. ZIRAAT BANK

Branch: ÇEMENZAR BRANCH

Account Number: 900-63630679-5001

IBAN: TR21 0001 0009 0063 6306 7950 01

!!!: In the description section you must write: “IMU TÖMER, Your Name-Surname and Passport Number”

**Those who fail from the exam cannot claim any refunds.

***Those who cannot take the exam they may attend the next exam. However, they cannot claim a refund.

****In the Proficiency exams, there must be at least 5 participants. İMÜ TÖMER reserves the right to postpone or change the exam date.