Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

The Turkish Proficiency Exams on January 2021 / Ocak Ayı Türkçe Yeterlilik Sınavları

08.12.2020

 Scroll Down For English

İMÜ TÖMER'de 12 Ocak ve 26 Ocak 2020 tarihlerinde Türkçe Yeterlilik Sınavları yapılacaktır.  Saat 10.30'da başlayacak olan sınavlar için adayların en geç 10.15'te C-123'te bulunmaları rica olunur  (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Kampüs-Kadıköy tarafında).

İMÜ TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI'na başvurmak için;


At İMÜ TÖMER, there will be Turkish Proficiency Exams on January 12 and  January 26, 2021. They will start at 10.30 AM. Candidates must be ready at C-123 (on South Campus) most lately at 10.15 AM. 

Steps to take IMÜ TOMER Turkish Proficiency Exam

Documents required for the exam:

1. Photocopy of your passport,

2. Bank receipt (350 TL)

Account info:

Title: Istanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Bank: T.C. ZIRAAT BANK

Branch: ÇEMENZAR BRANCH

Account Number: 900-63630679-5001

IBAN: TR21 0001 0009 0063 6306 7950 01

!!!: In the description section you must write: “IMU TÖMER, Your Name-Surname and Passport Number”

**Those who fail from the exam cannot claim any refunds.

***Those who cannot take the exam they may attend the next exam. However, they cannot claim a refund.

****In the Proficiency exams, there must be at least 5 participants. İMÜ TÖMER reserves the right to postpone or change the exam date.