Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞLIYOR

10.05.2019

*For English please scroll down

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (İMÜ TÖMER)

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2019

Türk dili ve kültürüne duyulan ilginin artmasıyla yabancılara Türkçe öğretimi önemli ve gelişen bir bilim dalı olmaya başlamıştır. Ülkemizin dünya ölçeğinde önemli bir figür haline gelmesi, sahip olduğumuz derin maddi ve manevi kültür varlığımız ve dünya geneline yayılmış geniş Türkçe konuşan toplulukların varlığı bu ilgiyi gün geçtikçe daha ileriye taşımaktadır. Elbette bu ilgiyi karşılamak, modern ve bilimsel yöntemlerle bu ihtiyaca cevap vermek de yüksek eğitim kurumlarımızın amaçları arasındadır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İMÜ TÖMER) olarak bu önemli görevde üzerimize düşeni yerine getirmek amacıyla, ülkemizin çeşitli üniversitelerinde uzun yıllardır yabancılara Türkçe öğretimi konusunda uzmanlaşmış akademik kadrodan oluşan bir ekiple sertifika programı düzenliyoruz.

Programın Katkıları:

 1. Dil öğretimi alanında yetkinlik kazanmak,
 2. Program süresince hem teorik hem uygulamalı olarak alanla ilgili modern teknik ve yöntemleri öğrenmek
 3. Türkçe öğretimi devam eden sınıflarda, öğrenilen teorik bilgiyi uygulama imkânı bulmak
 4. Yurt içi ve yurt dışındaki kurumlarda yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki bilgi ve deneyimlerinizi belgeleyebilmek,
 5. Farklı kültür ve coğrafyalardan gelen öğrencilerle etkileşimde bulunmaktır.

Programa katılım şartları:

 1. Üniversitelerin ilgili fakültelerindeki Dil ve Edebiyat Bölümleri (Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı/Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri, Dilbilim, Yabancı Dil Eğitimi, Yabancı Dil ve Edebiyatı  (İngiliz Dili ve Edebiyatı vb.), Mütercim Tercümanlık (İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça vb.) ile Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği bölümlerinin son sınıf öğrencisi, mezunu ya da lisansüstü öğrencisi olmak.

Program bilgileri ve içeriği:

            Program 17 Haziran – 28 Haziran 2019 tarihleri arasında olacaktır.

            Sertifika programımız 60 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimden oluşmaktadır. İlk hafta tamamen teorik eğitim alan katılımcılarımız ikinci hafta teorik derslere ek olarak sınıfta rehber hocamızı gözlemleyecekler ve ardından ders anlatımı yapacaklardır. (45 saat teori, 15 uygulama)

            Dersler Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 13.00- 18.00 arasında İMÜ Güney Yerleşkede olacaktır. (Sınıf bilgisi daha sonra internet sayfamızdan ilan edilecektir.)

            Uygulama dersleri (gözlem ve ders anlatımı) sabah saatlerinde (9.00- 13.00) yapılacaktır.

İçerik:

 1. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Tarihsel Gelişimi
 2. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yaklaşım, Yöntem Ve Teknikler
 3. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dört Dil Becerisi: Dinleme 
 4. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dört Dil Becerisi: Konuşma
 5. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dört Dil Becerisi: Okuma
 6. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dört Dil Becerisi: Yazma
 7. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Tematik Yaklaşımlar
 8. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dilbilgisi
 9. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Sözcük Öğretimi
 10. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Diller İçin Avrupa Ortak Çerçeve  Metni
 11. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Materyal Tasarımı
 12. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Akademik Türkçe Öğretimi
 13. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültür Kavramı
 14. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Ölçme, Değerlendirme ve Sınavlar
 15. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Teknoloji Tabanlı Dil Öğretimi
 16. Kurumların Yurt Dışında Türkçe Öğretimi Faaliyetleri

Program Ücreti ve Ödeme Bilgileri:

 1. Program ücreti KDV dahil 1.100 TL olarak belirlenmiştir.
 2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencisi, mezun ve mensupları, şehit eşi ve çocukları için Program ücreti KDV dahil 800 TL olarak belirlenmiştir.
 3. Unvan:       İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
 4. Banka:                       T.C. ZİRAAT BANKASI
 5. Şubesi:                      ÇEMENZAR ŞUBESİ
 6. Hesap Numarası:        900-63630679-5001
 7. IBAN:                       TR21 0001 0009 0063 6306 7950 01

Açıklama kısmına mutlaka “TÖMER 2019 SERTİFİKA 1” ve Ad-Soyad yazılmalıdır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İMÜ TÖMER) programda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Başvuru, Kabul, Kayıt Tarihleri:

 1. Başvuru ve Kayıt Tarihleri  : 15 Mayıs - 15 Haziran 2019
 2. Derslerin Başlaması            : 17 Haziran 2019 saat 13.00
 3. Teori Sınavı                         : 28 Haziran 2019 saat 10.00
 4. Sertifika Takdimi                : 03 Temmuz 2019

Kesin Kayıt için gerekli belgeler:

1. Mezunlar için diploma fotokopisi, öğrenciler için öğrenci belgesi

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

3. 2 adet fotoğraf

4. Ödeme dekontu

İletişim:

İMÜ TÖMER

Göztepe Kuzey Kampüs

Ünalan Mah. F Blok Kat: 2 No: 129

Üsküdar/ İstanbul 

TURKISH TEACHING, APPLICATION AND RESEARCH CENTER (IMU TÖMER)

CERTIFICATE PROGRAM OF TEACHING TURKISH FOR FOREIGNERS

With the increasing interest in Turkish language and culture, teaching Turkish to foreigners has become an important and developing branch of science. Our country has begun to have an important role in the world, our rich cultural presence and the presence of large Turkish-speaking communities throughout the world are taking this interest forward. It is among the aims of our higher education institutions to respond to this need with modern and scientific methods.

In order to fulfill our part in this important mission, Istanbul Medeniyet University Turkish Teaching Application and Research Center (IMU TÖMER) is organizing a certificate program with a team of academicians specialized in teaching Turkish to foreigners for many years.

Contributions of the program:

1. To gain competence in language teaching,

2. Learn the modern techniques and methods related to the field both theoretical and practical during the program

3. To find the opportunity to apply the learned theoretical knowledge in the ongoing classes in Turkish teaching.

4. To be able to document your knowledge and experience in teaching Turkish to foreigners in domestic and foreign institutions,

5. To interact with students from different cultures.

Who Can Apply?:

 • Senior students and graduates of the Language and Literature Departments.

Contents of the program:

The program will take place between 17 June – 28 June 2019.

The certificate program consists of 60 hours of theoretical and practical education.

Courses will be between 13.00-18.00 on weekdays in IMU South Campus.

Practice lessons (observation and instructing) will be held in the morning of the second week  between 9.00-13.00.

Fees and Payment Informations:

 1. The program fee is 1.100 TL.
 2. For the students, graduates and members of Istanbul Medeniyet University, the program fee is 800 TL.
 3. Title:       İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
 4. Bank:                       T.C. ZİRAAT BANKASI
 5. Branch:                      ÇEMENZAR ŞUBESİ
 6. Account No:               900-63630679-5001
 7. IBAN:                       TR21 0001 0009 0063 6306 7950 01

As for the explanation part “TÖMER 2019 SERTİFİKA 1” and Name-Surname must be written.

**Istanbul Medeniyet University Turkish Language Teaching and Research Center (IMU TÖMER) has the right to make changes in the program.

Dates:

 1. Application and Registration          :           15 May- 15 June 2019
 2. Course Beginning                            :           17 June 2019 at 13.00
 3. Exam                                               :           28 June 2019 at 10.00
 4. Certificate Presenting                      :           03 July 2019

Documents for registration:

1. A photocopy of diplomas for graduates, student certificate for students

2. Photocopy of identity card/ Passport

3. 2 Photos

4. Payment note

Contact:

İMÜ TÖMER

Göztepe North Campus

Ünalan Mah. F Blok Kat: 2 No: 129   Üsküdar/ İstanbul 

Telephone: 0216 280 2335    

Web: https://tomer.medeniyet.edu.tr/tr     

 E-Mail: tomer@medeniyet.edu.tr