Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akademik Kadro

DOÇ. DR. AHMET KOÇAK

Marmara Universitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi Efendi tarafından çıkartılan “Hikmet Gazetesi İncelemesi, Tahlili Fihrist ve Seçilmiş Metinler” teziyle yüksek lisans ve “XIX. Yüzyıl Türk Romanında Avrupa” konulu çalışmasıyla da doktora eğitimini tamamladı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2013 yılında Türk Dili ve Kültürü üzerine dersler vermek üzere Slovenya Maribor Üniversitesinde (University of Maribor 15 Ocak – 30 Ağustos) görevli olarak bulundu.

Başlıca çalışma alanları, Türk hikâye ve romanı, edebiyat kuramları, seyahatnameler, Batı edebiyatı ve akımları, şiir ve poetika, edebi devirler ve şahsiyetler, kültür, sanat ve edebiyat dergiciliğidir. Ayrıca Uluslararası hakemli Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisinin de editörlüğünü yürütmektedir.

İletişim Bilgileri

              E-Mail: ahmet.kocak@medeniyet.edu.tr veya kocakahmet70@hotmail.com

              Telefon: 0 216 280 26 88

              Adres: İstanbul Medeniyet Üniversitesi TÖMER Müdürlüğü, Ünalan, Kuzey Yerleşkesi,                   F Blok, Giriş Kat, Oda No: 14 Üsküdar / İstanbul

DOÇ. DR. YAKUP YILMAZ

1973 yılında, Çanakkale’de doğdu. İlkokul eğitimini Çan’da, ortaokul ve lise eğitimini Balıkesir’de tamamladı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünde lisans eğitimini, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ABD Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalında doktora eğitimini tamamladı.

Yurt içinde ve dışında çeşitli kademelerden özel ve resmî eğitim kurumlarında Türkçe ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yaptı. 2006-2009 yılları arasında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde misafir öğretim görevliliği yaptı. 2009’dan 2020 yılına kadar Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde çalıştı, 2020 yılından itibaren de İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimle Bölümü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi imtiyaz sahibi ve editörü olan Yılmaz'ın şimdiye kadar ferdî ve müşterek olarak çok sayıda akademik kitabı ve makalesi yayımlanmıştır. Yılmaz, Türk dili ve Türkçe öğretimi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

ÖĞR. GÖR. MUHAMMET CAN

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun oldu. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Edebiyatı ana bilim dalında yüksek lisansını tamamladı.

Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında doktora çalışmasına devam eden Muhammet Can, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İMÜ TÖMER’de Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

İletişim Bilgileri

              E-Mail: muhammet.can@medeniyet.edu.tr

              Telefon: 0 216 280 23 35

Adres: İstanbul Medeniyet Üniversitesi/Göztepe Güney Yerleşkesi/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Oda No: A-103. Dumlupınar Mahallesi, D-100 Karayolu No:98, 34720. Kadıköy / İstanbul

ÖĞR. GÖR. ELİF ERMAĞAN

İstanbul Kültür Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi Yeni Türk Dili, doktora eğitimini de Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi programında tamamladı.

2011-2021 yılları arasında Hacettepe TÖMER’de çalıştı. İMÜ TÖMER’de Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

İletişim Bilgileri

              E-Mail: elif.ermagan@medeniyet.edu.tr

              Telefon: 0 216 280 23 35

Adres: İstanbul Medeniyet Üniversitesi TÖMER Müdürlüğü, Ünalan, Kuzey Yerleşkesi,                   F Blok, Giriş Kat, Oda No: 15 Üsküdar / İstanbul

Pınar SEL

Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini de Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Bilim Dalında tamamladı. Hacettepe Üniversitesi TÖMER “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı”na katıldı.

Pınar Sel, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi ve İMÜ TÖMER’de Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

İletişim Bilgileri

E-mail: pinar.sel@medeniyet.edu.tr

Adres: İstanbul Medeniyet Üniversitesi TÖMER Müdürlüğü, Ünalan, Kuzey Yerleşkesi, F Blok, Giriş Kat, Oda No: 16 Üsküdar / İstanbul

SEZİN SEDA ALTUN

Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi "Pedagojik Formasyon Eğitim Programı" sertifikasını aldı. Yüksek lisans ve doktora eğitimini yine Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. 

Sezin Seda Altun, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi ve İMÜ TÖMER’de Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

İletişim Bilgileri

E-mail: sezinseda.altun@medeniyet.edu.tr

            Telefon: 0 216 280 2627

Adres: İstanbul Medeniyet Üniversitesi/Göztepe Güney Yerleşkesi/Edebiyat        Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Oda No: A-0103. Dumlupınar Mahallesi, D- 100 Karayolu No:98, 34720. Kadıköy / İstanbul

B. ASIM TÜCCAR

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı.

Halen İstanbul Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda doktora çalışmasına devam eden B. Asım Tüccar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisi ve İMÜ TÖMER’de Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

İletişim Bilgileri

              E-Mail: bekirasim.tuccar@medeniyet.edu.tr

              Telefon: 0 216 280 23 35

Adres: İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Kuzey Yerleşkesi E Blok, Oda No: MZ-12, Üsküdar / İstanbul

DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA ALBAYRAK

Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde 2008 yılında; yüksek lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2010 yılında ve doktora eğitimini Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde 2017 yılında tamamlamıştır.

2013-2015 yılları arasında Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Projesi kapsamında görevlendirildiği Moğolistan Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümünde Türk dili ve kültürü okutmanı olarak görev yapmış; 2017 yılında KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde Türkçe Öğretmenliği bölümünün kurucu başkanlığını üstlenmiş ve öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Hâlen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Bölüm başkanlığı görevini sürdürmekte; ayrıca İMÜ TÖMER’de Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Başlıca çalışma alanları; Türkçe eğitimi, Yabancılara Türkçe öğretimi, Eski Türk Dili, Türkçe-Moğolca karşılaştırmalı dil çalışmalarıdır.

İletişim Bilgileri

              E-Mail: fatma.albayrak@medeniyet.edu.tr 

              Telefon: 0 216 280 3333

Adres: İMÜ Cevizli Yerleşkesi, Atalar Mah. Şehit Hakan Kurban Cad. No: 44, 34862 Kartal / İSTANBUL  A Blok / Oda no: 511

BİLAL AKYÜZ

Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden aldı. Yüksek lisans mezuniyetini ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalında tamamladı.

Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında doktora çalışmasına devam eden Bilal Akyüz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi ve İMÜ TÖMER’de Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

İletişim Bilgileri

              E-Mail: bilal.akyuz@medeniyet.edu.tr

              Telefon: 0 216 280 23 35

Adres: İstanbul Medeniyet Üniversitesi/Göztepe Güney Yerleşkesi/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Oda No: A-103. Dumlupınar Mahallesi, D-100 Karayolu No:98, 34720. Kadıköy / İstanbul