Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Çalıştayı / Workshop on Teaching Turkish as Foreign Language

03.01.2021

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Çalıştayı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İMÜ TÖMER) ile Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün ortaklaşa düzenlediği Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Çalıştayı, 3 Ocak 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilecektir. Yurtiçi ve Yurtdışından araştırmacıların katılacağı çalıştayın detayları aşağıda yer almaktadır.

Katılım Bağlantısı: Çalıştay

Toplantı ID: 923 3792 6557

Parola: s$D%78 

Program akışı ve bildiri özetleri için lütfen tıklayınız.  

Workshop on Teaching Turkish as Foreign Language

Conjointly organized by TÖMER (Turkish Language Teaching, Application and Research Center) and the Department of Turkish Language and Literature of Medeniyet University, the Workshop on Teaching Turkish as Foreign Language will be held online on January 3, 2021. The workshop will be attended by researchers from Turkey and abroad. Its details are as follows.

Routing Link: Workshop

Meeting ID: 923 3792 6557

Passcode: s$D%78 

Please click for program flow and abstracts!