Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

İMÜ TÖMER Güz Dönem Sonu Değerlendirme Toplantısı / İMÜ TÖMER Fall Term Evaluation Meeting

22.01.2021

İMÜ TÖMER’de tamamlanan Güz dönemini değerlendirmek amacıyla bu dönemde derslere girip büyük bir gayret gösteren ve özveriyle çalışan öğretim görevlileriyle bir toplantı yapıldı. Merkez müdürü Doç. Dr. Ahmet Koçak’ın başkanlık ettiği toplantıya hocalarımızdan Prof. Dr. A. Cüneyt Issı, Doç. Dr. Yakup Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Erdal Kılıç, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Albayrak, Dr. Öğr. Üyesi Selim Tiryakiol, Dr. Öğr. Üyesi Osman Coşkun, Öğr. Gör. Banu Ergen ile araştırma görevlileri Muhammet Can, Mehmet Savan, B. Asım Tüccar, Pınar Sel, Sezin Seda Altun ve Bilal Akyüz katıldılar.

Toplantıda; devam eden kurslarda öğrencilerin genel durumu değerlendirildi ve yeni dönemde öğrencilerin dil becerilerini daha da geliştirmek için yapılabilecek düzenlemeler tartışıldı. 

A meeting was held with the instructors who have worked with great devotion; to evaluate the Fall semester. The meeting chaired by the department director Dr. Ahmet Koçak and Dr. A. Cuneyt Issı, Dr. Yakup Yılmaz, Dr. Erdal Kılıç, Dr. Fatma Albayrak, Dr. Selim Tiryakiol, Dr. Osman Coşkun, Dr. Banu Ergen, Dr. Pınar Sel, Dr. Sezin Seda Altun, Muhammet Can, Mehmet Savan, B. Asım Tüccar, and Bilal Akyüz participated.

At the meeting, topics like the current general situation at various levels, and the applications and activities that can be used both in face-to-face and online education to improve the language skills were discussed by our instructors.