Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

İMÜ TÖMER’de Bahar Dönemi Eğitimi Hızlı Başladı / IMU TOMER Turkish Courses Has Started with a Bang

05.02.2020

Scroll Down For English

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İMÜ TÖMER) 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Türkçe kursları kısa bir ara tatilin ardından 20 Ocak'ta yeni öğrencilerle birlikte başladı. Ara tatilde kurumun kurslarına gelen yoğun talep karşısında mevcut sınıfların öğrenci sayıları arttı ve hatta yeni bir sınıf daha açıldı. Kuruma yeni katılan öğrencilerle beraber İMÜ TÖMER; Madagaskar, Peru, Filipinler, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Afganistan, Endonezya, Yemen, Suudi Arabistan, Filistin, Suriye, Mısır, İran, Cezayir, Fas, Rusya, Ukrayna, Moğolistan, Bosna Hersek, Sudan, Makedonya, Kosova’ya ek olarak Kamerun, Şili, Tunus ve Çin gibi farklı coğrafyalara da yayılmış oldu. Dönem sonunda, bu öğrencilerin hemen hepsi; İMÜ TÖMER’in alanlarında başarılı ve şevkli öğretim görevlilerinden aldıkları nitelikli eğitim sayesinde C1 Türkçe sertifikası almaya hak kazanacak ve ardından da Türkiye’de üniversite eğitimi görecekler.  

Turkish courses in the Turkish Education Application and Research Center (IMU TÖMER) for the Spring term have started on January 20. There was a rush on IMU TOMER Turkish Courses. The number of students of the existing classes has increased and even a new Turkish class has opened due to the enormous demand for the institution's courses. IMU TOMER together with the recently joined students; has spread to very distant geographies such as China, Cameroon, Chile, Peru, Tunisia, Morocco, Mongolia, Russia, Ukraine, Madagascar, and the Philippines. End of the term, thanks to the qualified and first-class education they have received from successful and spirited instructors, most of them will have the right to get a C1 certificate in Turkish and study in Turkey.