Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sertifika Programımız Prof. Dr. Hayati Develi'nin Açılış Dersi ile Başladı!

18.06.2019

*For English please scroll down

İMÜ TÖMER Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı Prof. Dr. Hayati Develi'nin Açılış Dersi ile Başladı

Üniversitemiz TÖMER birimi tarafından düzenlenen Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı, 17 Haziran Pazartesi günü Aşık Paşa konferans salonunda açılış dersi ile başladı. Açılış dersi, Türkçenin yurt dışında öğretimi alanında önemli görevler üstlenen Yunus Emre Enstitüsü eski Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi tarafından gerçekleştirildi. Açılış konuşmasında yabancılara Türkçe öğretiminin, 11. yy’da Kaşgarlı Mahmud’un Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla kaleme aldığı Dîvân u Lügâti’t- Türk’ten günümüz modern dil öğretimi tekniklerine uzanan serüvenine değinilmiş, yabancı dil ediniminin gerekleri ve yöntemleri hakkındaki süreç ele alınmıştır.

Günün ikinci semineri İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet N. ÇİÇEKLER tarafından verildi. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil bilgisi ve sözcük öğretiminin önemi ve yöntemleri üzerine bilgiler paylaşıldı.

İki hafta sürecek olan program, alana hem akademik çalışmaları hem derinlikli tecrübeleriyle katkıda bulunan değerli akademisyenlerin katkılarıyla devam edecektir.

IMU TOMER Turkish Language Teaching for Foreigners Sertificate Program has started with Prof. Dr. Hayati Develi's Opening Lecture

Certificate Program of Teaching Turkish for Foreigners organized by TÖMER unit, started with the opening lesson in Aşık Paşa conference hall on Monday, June 17. The opening lecture was held by Prof. Dr. Hayati Develi former Director of Yunus Emre Institute and Dean of the Faculty of Letters of Istanbul University. In his opening speech, The adveture of Turkish as a foreign language begins in the 11th century with Divan u Lügâti’t- Türk which was written by Mahmud of Kaşgarlı with the aim of teaching Turkish to Arabs.

The second seminar of the day was held by Assoc. Dr. Prof. Ahmet N. ÇİÇEKLER. Information on the importance and methods of grammar and vocabulary teaching in teaching Turkish as a foreign language was shared.

The program, which will last for two weeks, will continue with the contributions of valuable academicians who contribute to the field with their academic studies and in-depth experience.