Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

TÖMER AİLESİ İFTARDA BULUŞTU!

30.05.2019

*For English please scroll down.

İMÜ TÖMER AİLESİ İFTARDA BULUŞTU

Üniversitemiz TÖMER biriminde öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilerimiz ve merkezimizin idari ve akademik personeli iftarda buluştu. Sancaktepe Belediyesi ve Üsküdar Kızılay Şubesinin destek ve katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Ahmet Koçak, Öğretim Görevlilerimiz Habibe Demir ve Resul Altuntaş ile Seval Çilem Aşkın da bulundular. Farklı ülkelerden gelen TÖMER öğrencileri hem Ramazan ayının manevi duygu birlikteliğini hem de bu gecenin İstanbul’un Fethi günü olan 29 Mayıs’a denk gelmesiyle havai fişek gösterileri altında bir iftar yapma imkânı buldular. İftar masasında değişik ülkelerde Ramazan ayının nasıl idrak edildiği ve yaşandığı konuları paylaşıldı.

Öğrencilerimizin devam etmekte olan eğitimleri ve yazın yapılacak Akademik Türkçe derslerinin planlamasıyla ilgili beklenti ve istekler karşılıklı olarak konuşuldu ve öğrencilerimize en verimli katkıların yapılacağı bir süreç birlikte çizilmiş oldu.

IMU TOMER FAMILY MEETS IN IFTAR

Foreign students studying at İMÜ TÖMER and administrative and academic staff of our center met in iftar. Director of the Center Assoc. Dr. Ahmet Koçak, Instructors Habibe Demir and Resul Altuntaş and Seval Çilem Aşkın tooke place in this event. Many thanks to Sancaktepe Municipality and Üsküdar Kızılay Branch for the the support and contributions. Both the spiritual sentiments of the month of Ramadan and the upcoming Bayram joy were shared, and the night of May 29 Istanbul conquest day made even more meaningful. After the small march, Sancaktepe Municipality's show for the conquest of Istanbul was watched and lots of pictures were taken.

The plans, expectations and wishes regarding the ongoing training of our students and the planning of the Academic Turkish courses in the summer were discussed mutually, and a process in which the most efficient contributions to our students was drawn together.