Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Çalıştayı Tamamlandı / The Workshop Completed

03.01.2021

  Scroll Down For English

3 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İMÜ TÖMER) ile Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün ortaklaşa düzenlediği Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Çalıştayı’na farklı ülkelerden araştırmacılar katıldı. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik’in teşrif ederek açılış konuşmasını yaptığı çalıştayı çok sayıda araştırmacı ve dinleyici takip etti.

Rektörümüz konuşmasında yabancı öğrencilerin Türkiye’ye ilgisinin her geçen gün arttığına dikkat çekerek Üniversite olarak bu öğrencilerin eğitimine ve Türkçenin öğretilmesine büyük önem verdiklerini vurguladı. Bu çerçevede İMÜ TÖMER’in daha etkin bir şekilde çalışması için her türlü desteği verdiklerini belirtti. Ardından Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muharrem Dayanç yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili deneyim ve görüşlerini dinleyicilere aktardı.

İki oturumdan oluşan bildiriler bölümünün ilki İMÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Koçak’ın sunumuyla başladı ve oturumlarda sırasıyla şu bildiriler sunuldu:

I. Oturum:

1.Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Bir Kurum Olarak İMÜ TÖMER Örneği”,

2.“TÖMER’lerde Verilen Sertifika Programları ve Nitelikleri”, Doç. Dr. Yakup YILMAZ

3.“Çevrimiçi Ortamda Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi: Zorluklar ve Fırsatlar”, Doç. Dr. Elena OGANOVA (Moskova Devlet Üniversitesi, Rusya).

4.“Yabancılara Türkçe Öğretiminde Uzaktan Eğitimin Kullanımı”, Arş. Gör. Muhammet CAN

5.“Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Arapça Anadilli Öğrencilerin Yazılı Anlatımdaki Dilbilgisi ve İmla Hatalarının Tahlili”, Arş. Gör. Mehmet SAVAN .

II. Oturum:

1.“Dil-Kültür İlişkisi ve Bulgaristan’da Türkçe Öğretimine Etkisi”, Dr. Öğr. Üyesi Abidin KARASU

2.“Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Boşnak Öğrencilerin Deyimleri Öğrenmekte Çektiği Zorluklar”, Dr. Mirza BAŠIĆ (Zenica Üniversitesi, Bosna-Hersek).

3.“Sözlü Becerilerin Ölçme ve Değerlendirilmesinde İşlevsel Yaklaşım”, Öğr. Gör. Banu ÖZER-GRIFFIN (Cornell University, ABD).

4.“Evrensel Dilbilgisi Teorisi ve İkinci Dil Edinimi”, Dr. Öğr. Üyesi Betül ÖZBAY .

Çalıştay, bildirilerin sunumunun ardından yapılan değerlendirme ve soru-cevaplarla sona erdi. İMÜ TÖMER ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü her geçen gün önemi daha da iyi anlaşılan yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki ortak akademik çalışmalarını sürdürecektir. 


Workshop on Teaching Turkish as Foreign Language

Conjointly organized by İMÜ TÖMER (Turkish Language Teaching, Application and Research Center) and Department of Turkish Language and Literature of Medeniyet University, the Workshop on Teaching Turkish as Foreign Language was held on January 3, 2021, with the participation of researchers from various countries. Honored by the University’s Rector Prof. Gülfettin Çelik with the opening speech, the workshop was attended by a large audience and several experts.

Remarking on the ever-growing interest of foreign students to Turkey, Prof. Gülfettin Çelik underlined the importance they attach to the education of these students as well as teaching of Turkish. In this context, he reiterated his support for İMÜ TÖMER to evolve into a more efficiently functioning body. Subsequently, Prof. Muharrem Dayanç, Head of the Turkish Language and Literature Department, shared with the audience his experiences and views on teaching Turkish as foreign language.

Organized in two sessions, paper presentations started with the one of Assoc. Prof. Ahmet Koçak, Director of İMÜ TÖMER, and included the following:

Session I:

  1. “New Methodologies in Teaching Turkish as Foreign Language and the Case of İMÜ TÖMER as an Institution”, Assoc. Prof. Ahmet Koçak (Istanbul Medeniyet University)
  2. “Teaching Certificate Programs Offered in TÖMERs and their Features”, Assoc. Prof. Yakup YILMAZ (Istanbul Medeniyet University)
  3. “Teaching Turkish as Foreign Language in the Online Environment: Challenges and Opportunities”, Assoc. Prof. Elena OGANOVA (Moscow State University, Russian Federation)
  4. “Use of Distance Education in Teaching Turkish to Foreigners”, Res. Asst. Muhammet CAN (Istanbul Medeniyet University)
  5. “An Analysis of Grammar and Spelling Errors in Written Expression made by Native Arabic Speakers Learning Turkish as Foreign Language”, Res. Asst. Mehmet SAVAN (Istanbul Medeniyet University).

Session II:

  1. “Language-Culture Relationship and its Impact on Teaching Turkish as Foreign Language”, Asst. Prof. Abidin KARASU (Istanbul Medeniyet University)
  2. “Difficulties in Learning Idioms Faced by Bosnian Students Learning Turkish as Foreign Language”, Dr. Mirza BAŠIĆ (University of Zenica, Bosnia-Herzegovina)
  3. “Functional Approach to the Assessment of Oral Skills”, Lecturer Banu ÖZER-GRIFFIN (Cornell University, USA)
  4. “Universal Grammar Theory and Second Language Acquisition”, Asst. Prof. Betül ÖZBAY (Istanbul Medeniyet University).

The workshop concluded with the closing and Q&A session following the presentations. İMÜ TÖMER and Department of Turkish Language and Literature aim to continue their joint academic efforts in teaching Turkish as foreign language, an area increasingly better understood with its growing importance.