Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon-Vizyon

MİSYONUMUZ

Türkçe Dil Öğretim Merkezi olarak, dil öğrenme ve öğretme yöntemleri ile tekniklerini sürekli olarak geliştirerek, dil öğrencilerinin iletişim becerilerini güçlendirmeyi ve dil bilgisi, okuma, yazma ve konuşma alanlarında yeterliliklerini artırmaktır. Türkçeyi öğrenme ihtiyaçlarına odaklanarak, kaliteli eğitim ve öğretim materyalleri sunarak, dil öğrencilerinin küresel iletişim ortamlarında başarılı olmalarını desteklemektir.

VİZYONUMUZ

Türkçe Dil Öğretim Merkezi olarak, dil öğretiminde teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevrimiçi ve dijital öğrenme imkânlarını etkin bir şekilde kullanarak öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirmektir.

Türk dilinin ve kültürünün dünya çapında daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla gerekli öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için ulusal ve uluslararası özel ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak dil eğitimi programları ve kursları düzenlemek.

Türk kültürünün ve medeniyetinin çevre kültürlerle olan ilişkilerini anlamak için etkin bir araştırma merkezi olarak bu alanda uluslararası işbirlikleri geliştirmektir.

Türkçe'nin uluslararası bir iletişim dili olarak kabul görmesini sağlamak ve dil öğrencilerine sürdürülebilir bir eğitim deneyimi sunarak onları küresel fırsatlarla donatmaktır.

İleri düzeyde eğitimciler, uzmanlar ve dil bilimcilerden oluşan bir kadro ile Türkçe öğretiminde kalite standartlarını yükselterek, ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, saygın ve lider bir dil öğretim merkezi olmaktır.