Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon-Vizyon

Misyon

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İMÜ TÖMER) olarak başta Türkçe olmak üzere dil öğrenme ve öğretme yöntemleri ile tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak. Türk kültürünün ve medeniyetinin çevre kültürlerle olan dil ve edebiyat ilişkilerini araştırmak ve bu alanda bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak.

Vizyon

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İMÜ TÖMER) yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamayı, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmayı, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projeler hazırlamayı ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamayı hedefler.

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenmek isteyen uluslararası öğrencilere modern yöntem ve tekniklerle uzman akademik kadrosuyla Türkçeyi öğretir ve Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere ders araç ve gereçleri hazırlar, geliştirir. Bu yolla yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğreten özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirlikleri düzenler ve talep edilmesi durumunda buralarda sertifika, kurs gibi programlar düzenler ve Türkçe seviye tespit sınavları yapar.