Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Genel Bilgiler

TÜRKÇE KURSU

İMÜ TÖMER bir dünya dili olan Türkçenin  öğretimini modern yöntem ve tekniklerle Avrupa Dil Portfolyosuna uygun olarak gerçekleştirir. Merkezimizde Türkçe; A1, A2 (Temel), B1, B2 (Orta) ve C1 (İleri) düzeylerinde 5 kur olarak öğretilir.

Her bir kur 6 haftadan oluşur ve haftada 20 saat eğitim yapılır.


Kur sonunda yapılan sınavda başarılı olamayan öğrenciler kur tekrarı yapmalıdır. Bir sonraki kura geçmek için en az 60 puan almak gerekir.

Dersler hafta içi sabah 9.30- 13.40, öğlen 14.00- 18.10 arasında dört gün yapılır.

Kabul mektubu isteyen öğrencilerimiz aşağıdaki hesap numarasına 100 Dolar (veya buna karşılık gelen miktarda Türk Lirası) yatırmalıdır. Bu ücret daha sonra kur ücretinden düşülür. Ancak öğrenci kayıt yaptırmazsa iade edilmez.

Kayıtlar kurlar başlamadan bir ay önce yapılır. Ödeme banka hesabına peşin olarak gerçekleştirilir. (Elden ödeme kabul edilmez)

Öğrenci Belgesi ancak kaydınız tamamlandıktan sonra verilir.

Derslere devam zorunludur.

*Bir kurun açılabilmesi için minimum 10 öğrenci olması gerekir.