Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Banka Hesap Bilgileri

Account info (TL):

Title: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi

Bank: T.C. ZIRAAT BANK

Branch: ÇEMENZAR BRANCH

IBAN: TR72 0001 0009 0063 6306 7950 53

!!! In the description section you must write: "Your Name-Surname", "your Passport Number” and "the purpose of your application" (Turkish Courses, Turkish Proficiency Exam, or Acceptance Letter). 

Not: Dekontta öğrencinin “Adayın Adı-Soyadı” ve “Türkçe Yeterlik Sınavı için”, "Türkçe Kursu İçin"  veya "Davetiye Mektubu İçin" ifadelerinden biri bulunmalıdır.