Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

İMÜ YÖS

YÖS ÖĞRENCİLERİ İÇİN TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI

YÖS sınavı ile üniversitemizdeki bölümlere yerleşme hakkı kazanan öğrencileri için yapılacak olan Türkçe Yeterlilik sınavı 30 Temmuz 2019 Salı günü saat 10.00’da Güney Kampüs 1. Kat C-115 numaralı sınıfta yapılacaktır.

TURKISH PROFICIENCY EXAM FOR YÖS STUDENTS

The Turkish Proficiency Exam, which will be held for the students who have the right to settle in the departments of our university with YÖS exam, will be held on Tuesday, July 30, 2019 at 10.00 at South Campus 1st Floor C-115.