Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Türkçe Kursu

*Türkçe için aşağı kaydırın.

TURKISH COURSES AND EXAMS

COURSES:

IMÜ TÖMER conducts the teaching of Turkish as a world language in accordance with the European Language Portfolio with modern methods and techniques. Teaching Turkish consist from 5 levels:  A1, A2 (Basic), B1, B2 (Intermediate) and C1 (Advanced).

Each level  consists of 6 weeks and 20 hours of training per a week.

Students who do not succeed in the examination at the end of the class  must repeat the course. You must get at least 60 points to pass the next level.

Courses are held on weekdays between 9.00 and 13.00, and between 13.00 and 17.00 on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday.

Students who wish to receive a letter of admission must pay  100 Dolar deposit to the following account number. This fee will be deducted from the exchange rate. However, if the student does not register, it will not be returned.

Records are made a month before exchange rates begin. Payment is made in advance to the bank account. (Hand payment is not accepted).

The Student Certificate is only issued after your registration is completed.

Attendance is compulsory.

* In order to be able to open a class, there must be a minimum of 10 students.

EXAMS

On the last day of course each student should take the final exam. They must be successful in four basic skills. ( Reading, Listenin, Speaking and Writing)

SKILL

POINTS

READING

25/ 15 min.

WRITING

25/ 15 min.

LISTENING

25/ 15 min.

SPEAKING

25/ 15 min.

TOTAL

100/ 60 min.

The students who are enrolled in our institution are given free of charge examination and placed in classes according to these results.


TÜRKÇE KURSU

​İMÜ TÖMER bir dünya dili olan Türkçenin  öğretimini modern yöntem ve tekniklerle Avrupa Dil Portfolyosuna uygun olarak gerçekleştirir. Merkezimizde Türkçe; A1, A2 (Temel), B1, B2 (Orta) ve C1 (İleri) düzeylerinde 5 kur olarak öğretilir.

Her bir kur 6 haftadan oluşur ve haftada 20 saat eğitim yapılır.


Kur sonunda yapılan sınavda başarılı olamayan öğrenciler kur tekrarı yapmalıdır. Bir sonraki kura geçmek için en az 60 puan almak gerekir.

Dersler hafta içi sabah 9.00- 13.00, öğlen 13.00- 17.00 arasında Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma olmak üzere dört gün yapılır.

Kabul mektubu isteyen öğrencilerimiz aşağıdaki hesap numarasına 100 Dolar (veya buna karşılık gelen miktarda Türk Lirası) yatırmalıdır. Bu ücret daha sonra kur ücretinden düşülür. Ancak öğrenci kayıt yaptırmazsa iade edilmez.

Kayıtlar kurlar başlamadan bir ay önce yapılır. Ödeme banka hesabına peşin olarak gerçekleştirilir. (Elden ödeme kabul edilmez)

Öğrenci Belgesi ancak kaydınız tamamlandıktan sonra verilir.

Derslere devam zorunludur.

*Bir kurun açılabilmesi için minimum 10 öğrenci olması gerekir.