Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akademik Kadro

DOÇ. DR. AHMET KOÇAK

Marmara Universitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi Efendi tarafından çıkartılan “Hikmet Gazetesi İncelemesi, Tahlili Fihrist ve Seçilmiş Metinler” teziyle yüksek lisans ve “XIX. Yüzyıl Türk Romanında Avrupa” konulu çalışmasıyla da doktora eğitimini tamamladı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2013 yılında Türk Dili ve Kültürü üzerine dersler vermek üzere Slovenya Maribor Üniversitesinde (University of Maribor 15 Ocak – 30 Ağustos) görevli olarak bulundu.

Başlıca çalışma alanları, Türk hikâye ve romanı, edebiyat kuramları, seyahatnameler, Batı edebiyatı ve akımları, şiir ve poetika, edebi devirler ve şahsiyetler, kültür, sanat ve edebiyat dergiciliğidir. Ayrıca Uluslararası hakemli Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisinin de editörlüğünü yürütmektedir.

İletişim Bilgileri

              E-Mail: ahmet.kocak@medeniyet.edu.tr veya kocakahmet70@hotmail.com

              Telefon: 0 216 280 23 35

              Adres: İstanbul Medeniyet Üniversitesi TÖMER Müdürlüğü, Ünalan, Kuzey Yerleşkesi,                 F Blok, Giriş Kat, Oda No: 16 Üsküdar / İstanbul


MUHAMMET CAN

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun oldu. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Edebiyatı ana bilim dalında yüksek lisansını tamamladı.

Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında doktora çalışmasına devam eden Muhammet Can, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi ve İMÜ TÖMER’de Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

İletişim Bilgileri

              E-Mail: muhammet.can@medeniyet.edu.tr

              Telefon: 0 216 280 23 35

Adres: İstanbul Medeniyet Üniversitesi/Göztepe Güney Yerleşkesi/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Oda No: A-103. Dumlupınar Mahallesi, D-100 Karayolu No:98, 34720. Kadıköy / İstanbul

GÜLİZAR SİNEM ÖN KAHVECİ

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih bölümlerinden mezun oldu. Berlin Freie Üniversitesi Türkoloji Bölümünde değişim öğrencisi olarak eğitim aldı.  Yüksek lisansını İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında tamamladı.

Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında doktora ve İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde lisans çalışmalarına devam eden Gülizar Sinem, İstanbul Medeniyet Üniversitesi TÖMER bünyesinde Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

İletişim Bilgileri

E-mail: kahvecigso@gmail.com

Adres: İstanbul Medeniyet Üniversitesi TÖMER Müdürlüğü, Ünalan, Kuzey Yerleşkesi, F Blok, Giriş Kat, Oda No: 16 Üsküdar / İstanbul

MUSTAFA ÇAĞLAR

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun oldu.

Özel bir kurumda Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında müdürlük tecrübesine sahip Mustafa ÇAĞLAR, İstanbul Medeniyet Üniversitesinde Türk Dili derslerini vermekte ve İMÜ TÖMER’de Türkçe Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

İletişim Bilgileri

E-mail: caglarmustafa58@gmail.com

Adres: İstanbul Medeniyet Üniversitesi TÖMER Müdürlüğü, Ünalan, Kuzey Yerleşkesi, F Blok, Giriş Kat, Oda No: 16 Üsküdar / İstanbul