Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Başvuru-Kayıt

İMÜ TÜRKÇE DİL YETERLİLİK SINAVI (TDYS) başvurusu için;

  • ​​Online başvuru formu doldurulmalı,
  • Merkezimizde, belirli bir takvime göre seviye tespit ve yeterlilik sınavları yapılmaktadır. Sınavlara girecek olan adayların sınav öncesinde, sınav ücreti olan 750 TL'yi Üniversitemizin Döner Sermaye hesabına yatırmaları (elden ödeme yapılamaz) ve dekont ile merkezimize başvuruda bulunması gerekmektedir.
  • Sınav günü, sınav saatinden 15 dakika önce üniversitede hazır bulunulmalıdır.
  • Sınav sonucunda başarılı olanlara belgeleri sınav gününden beş iş günü sonra verilebilmektedir.