Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Genel Bilgiler (TDYS)

Türkçe Dil Yeterlik Sınavı Hakkında Genel Bilgi

Türkçe Dil Yeterlilik Sınavında öğrenici dört temel dil becerisinden sorumludur. Sınav; dinleme, okuma, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşur ve her bölüm 25 puan üzerinden değerlendirilir. Türkçe Dil Yeterlik Sınavının seviyesi Avrupa Ortak Diller Çerçevesi (CEFR) kapsamında C1 olarak belirlenmiştir.

Yeterlik sınavı puanlama tablosu aşağıdaki gibidir:

Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı (TDYS)  Puan Tablosu

PUAN

SEVİYE

0- 24

Başarısız

25- 49

A1

50- 59

A2

60- 69

B1

70- 79

B2

80-89

C1

90- 100

C1+

Sınava girecek adaylar, Örnek Türkçe Dil Yeterlik Sınavına buradan ulaşabilirler.