Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Genel Bilgiler (Sertifika)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İMÜ TÖMER) tarafından Ocak-Şubat ve Haziran-Temmuz aylarında yılda iki kez Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı düzenlenmektedir. Sertifika programında dersler, Türkçe öğretimi alanında uzmanlaşmış akademisyenler tarafından çevrim içi (online) olarak verilmekte ve program sonunda başarılı olan katılımcılara uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Başarı Sertifikası (Mavi Sertifika) takdim edilecektir.

Sertifika programı 120 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimden oluşmaktadır (45 saat teori,  20 saat uygulama, 25 saat izleme, 30 saat materyal tasarım). Katılımcılar eğitim sürecince teorik derslerle beraber uluslararası öğrenciler için Türkçe dersi yapılan sınıflarda dersleri gözlemleyeceklerdir. Sertifikada başarılı olabilmek için uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen teorik derslerin en az %70’ine (30 teorik ders saati) katılım ve Teori Sınavında başarılı olmak gerekmektedir. Katılımcılar ayrıca uygulama, izleme ve materyal tasarım faaliyetlerinden de sorumludur.

Programa sadece üniversitelerin ilgili fakültelerindeki Dil ve Edebiyat Bölümleri, Mütercim Tercümanlık bölümü ve Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği bölümlerinin son sınıf öğrencileri, mezunları ile lisansüstü ya da doktora öğrencileri/mezunları katılabilir.