Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Banka Hesap Numaraları

Account info (TL):

Title: Istanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Bank: T.C. ZIRAAT BANK

Branch: ÇEMENZAR BRANCH

Account Number: 900-63630679-5001

IBAN: TR21 0001 0009 0063 6306 7950 01

!!! In the description section you must write: "Your Name-Surname", "your Passport Number” and "the purpose of your application" (Turkish Courses, Turkish Proficiency Exam, or Acceptance Letter). 

Hesap Bilgileri (TL):

Unvan: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Banka: T.C. ZİRAAT BANKASI

Şubesi: ÇEMENZAR ŞUBESİ

Hesap Numarası: 900-63630679-5001

IBAN: TR21 0001 0009 0063 6306 7950 01

Not: Dekontta öğrencinin “Adayın Adı-Soyadı” ve “Türkçe Yeterlik Sınavı için”, "Türkçe Kursu İçin"  veya "Davetiye Mektubu İçin" ifadelerinden biri bulunmalıdır.